Ogłoszenie z dnia 18-01-2017 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku 


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami - pobierz plik

 

a)    Formularz ofertowy,

b)    Projekt umowy

 

  Ogłoszenie z dnia 15-01-2017 roku


Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku - INFORMACJA


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Informacja - pobierz plik

 

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 20-12-2017 roku

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku - WYNIK.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik

 

 


 

 

Ogłoszenie z dnia 08-12-2017 roku

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy: - pobierz plik 

 

3. Formularz ofertowy: - pobierz plik

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą być dołączone do oferty oraz kryterium wyboru oferty: - pobierz plik

 


 

Ogłoszenie z dnia 08-12-2017 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: - pobierz plik

a)    opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

b)    opis sposobu przygotowania oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dołączyć   do oferty, kryterium wyboru oferty,

c)    Formularz ofertowy,

d)    Projekt umowy

 


  

Ogłoszenie z dnia 10-10-2017 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU III PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o unieważnieniu- pobierz plik.

 


  

Ogłoszenie z dnia 19-09-2017 roku

Sprzedaż samochodu służbowego – Citroen Berlingo WP 97019 (III przetarg publiczny)
Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Instrukcja dla kupujących wraz z załącznikami: - pobierz plik

a)       Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz plik

b)      Załącznik Nr 1a – Formularz ofertowy – pobierz plik

c)       Załącznik Nr 2 – Projekt umowy – pobierz plik

d)      Załącznik Nr 3 – Opis samochodu – pobierz plik

 


 

Ogłoszenie z dnia 02-08-2017 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o unieważnieniu- pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 13-07-2017 roku

Sprzedaż samochodu służbowego – Citroen Berlingo WP 97019

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Instrukcja dla kupujących wraz z załącznikami: - pobierz plik

a)       Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz plik

b)      Załącznik Nr 1a – Formularz ofertowy – pobierz plik

c)       Załącznik Nr 2 – Projekt umowy – pobierz plik

d)      Załącznik Nr 3 – Opis samochodu – pobierz plik

 


 

Ogłoszenie z dnia 26-06-2017 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o unieważnieniu- pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 09-06-2017 roku

Sprzedaż samochodu służbowego – Citroen Berlingo WP 97019

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Instrukcja dla kupujących wraz z załącznikami: - pobierz plik

a)       Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – pobierz plik

b)      Załącznik Nr 1a – Formularz ofertowy – pobierz plik

c)       Załącznik Nr 2 – Projekt umowy – pobierz plik

d)      Załącznik Nr 3 – Opis samochodu – pobierz plik

 


  

Ogłoszenie z dnia 11-04-2017 roku

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku – WYNIK


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 29-03-2017 roku

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2.  Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem sposobu przygotowania oferty i kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty: - pobierz plik

1. Wzór umowy - pobierz plik.

1. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 30-12-2016 roku


Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku - WYNIK

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 21-12-2016 roku

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2017 roku - WTNIK

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik.

 


 

Ogłoszenie z dnia 14-12-2016 roku

Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych należących do Straży Miejskiej w Płocku w 2017 roku

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: - pobierz plik

a)       Formularz ofertowy,

b)       opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego,

c)       opis sposobu przygotowania oferty, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty, kryterium wyboru oferty,

d)       projekt umowy

 


  

Ogłoszenie z dnia 13-12-2016 roku

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w 2017 roku

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

1. Ogłoszenio o zamówieniu - pobierz plik.

2. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami: - pobierz plik

a)       istotne postanowienia umowy,

b)       opis sposobu przygotowania oferty,

c)       wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty,

d)       kryterium wyboru oferty,

e)       formularz ofertowy.

 


 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 13 grudnia 2018, godzina 09:20)
  • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
  • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
  • Ilość wyświetleń: 2 695 130
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 13 grudnia 2018, godzina 09:21
  • Historia aktualizacji

  • 13 grudnia 2018, godzina 09:21 Aktualizacja danych