Sposoby zgłaszania i przyjmowania spraw:

 • zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod bezpłatnym numerem telefonu 986,
 • zgłoszenia pisemne powinny być kierowane na adres:
  Straży Miejskiej w Płocku, 09-407 Płock ul. Otolińska 10 lub składane osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w pokoju nr 4
 • zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres e-mailowy:
  sekretariat@strazmiejska.plock.eu.
 • zgłoszenie za pomocą sms pod bezpłatny numer 661000986

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Płocku za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja anonimowa traktowana jest jako opinia i wykorzystywana jedynie w celach służbowych.

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w  czwartki w godz. od 14.00  do 15.00


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 24 lutego 2006, godzina 08:55)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 696 544
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 22 marca 2022, godzina 11:27
 • Historia aktualizacji

 • 22 marca 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  22 marca 2022, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2022, godzina 23:32 Aktualizacja dokumentu
  18 marca 2022, godzina 23:32 Aktualizacja dokumentu
  27 października 2021, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
  13 listopada 2018, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  13 listopada 2018, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  17 lutego 2016, godzina 19:51 Aktualizacja danych
  17 lutego 2016, godzina 19:41 Aktualizacja danych
  19 maja 2014, godzina 22:16 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2010, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  27 lutego 2006, godzina 11:01 Aktualizacja danych