Status prawny, kierownictwo Straży Miejskiej w Płocku

Status Prawny jednostki

Straż Miejska w Płocku zwana dalej Strażą Miejską jest jednostką budżetową Gminy Płock utworzoną i działającą na podstawie uchwały Nr 466/XXXVI/ Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Kierownictwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z póź. zm.) strażą kieruje Komendant.


Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Płocku Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej w Płocku strażników oraz pozostałych pracowników.

Do kompetencji Komendanta należy również:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
 • reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
 • składanie w imieniu straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
 • składanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazywanie Prezydentowi Miasta Płocka informacji o sytuacji w mieście,
 • dokonywanie za Straż Miejską,. która w rozumieniu prawa pracy jest pracodawcą, czynności z zakresu prawa pracy.

Nazór nad Płocką Strażą Miejską sprawują:

 • w zakresie działalności Straży - Prezydent Miasta Płocka,
 • w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji, za pośrednictwem właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 15 lutego 2006, godzina 15:04)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 2 696 623
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 lipca 2009, godzina 23:32
 • Historia aktualizacji

 • 29 lipca 2009, godzina 23:32 Aktualizacja danych
  27 lipca 2009, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  23 lipca 2009, godzina 01:03 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 07:27 Aktualizacja danych