Szanowni Państwo !
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j., Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.
 

Informacja

W zakładce sprawozdanie finansowe jednostki opublikowano: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacje dodatkowe

 


Siedziba:
Płock ul. Otolińska 10,
tel. 24 366 03 10,
024 364 70 30, fax 24 366 03 16,
BIP: www.straz.bip.ump.pl
adres e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu
strona www: www.strazmiejska.plock.eu

Komendant Straży Miejskiej - Piotr Umiński


Zadania Straży Miejskiej

 • zapobieganie i interwencje w przypadku zakłócania porządku publicznego
 • utrzymanie ładu i czystości na terenie miasta
 • zapobieganie, wykrywanie, zgłaszanie wykroczeń (współpraca z policją)
 • informowanie właściwych władz i organów o mających miejsce awariach w sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowniczej
 • informowanie o uszkodzeniach nawierzchni ulic i ciągów pieszych
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
 • współdziałanie z innymi organami i udzielanie pomocy w akcjach ratowniczych
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta

Godziny pracy: całą dobę
tel. interwencyjny (czynny 24h) 986

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
 • Osoba publikująca: Sławomir Zasadowski
 • Nadzór nad treścią: Sławomir Zasadowski
 • Ilość wyświetleń: 8 445
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 listopada 2017, godzina 07:48
 • Historia aktualizacji

 • 30 listopada 2017, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  30 listopada 2017, godzina 07:33 Aktualizacja danych
  29 listopada 2017, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  20 listopada 2017, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  02 listopada 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  17 lutego 2016, godzina 19:40 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2012, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  22 marca 2011, godzina 17:39 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2011, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  13 marca 2009, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  13 marca 2009, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  23 września 2008, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  19 marca 2008, godzina 23:54 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2007, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2006, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2006, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2006, godzina 07:23 Aktualizacja danych
  24 lutego 2006, godzina 07:22 Aktualizacja danych
  15 lutego 2006, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  02 lutego 2006, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 lutego 2006, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  02 lutego 2006, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2006, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2006, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2006, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2006, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2005, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  20 października 2004, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  24 maja 2004, godzina 11:18 Aktualizacja danych