Płock, dnia 24 grudnia 2008 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGOdot. przetargu nieograniczonego na dostawę paliw dla Straży Miejskiej w Płocku na 2009 rok.Nr. sprawy SM-PN/4/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 17 grudnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 369585-2008.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku,
09-407 Płock,
ul. Otolińska 10
tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.


Straż Miejska w Płocku informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została następująca oferta złożona przez:

Dla zadania Nr 1: (dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95)
Oferta nr 2 złożona przez:


ZEP-MOT Sp. z o.o.
09-400 Płock,
ul. Graniczna 57

Dane oferty:

  1. Olej napędowy – cena za 1 litr (brutto) po udzielonym upuście 3,36 zł,
  2. Benzyna bezołowiowa PB 95 – cena za 1 litr (brutto) po udzielonym upuście 3,36 zł


Otrzymane punkty w kryterium cena:
Olej napędowy – 85,00 pkt.
Benzyna bezołowiowa PB 95 – 15,00 pkt.
Razem – 100,00 pkt.

Dla zadania Nr 2: (dostawa gazu płynnego Propan Butan)
Oferta nr 2 złożona przez:


ZEP-MOT Sp. z o.o.
09-400 Płock
ul. Graniczna 57

Dane oferty:

  1. Gaz płynny Propan Butan – cena za 1 litr (brutto) po udzielonym upuście 1,97 zł


Otrzymane punkty w kryterium cena:
Gaz płynny Propan Butan – 100,00 pkt.
Razem – 100,00 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu przetargowym złożono 2 ważne oferty.Komendant Straży Miejskiej w Płocku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 24 grudnia 2008, godzina 16:46)
  • Osoba publikująca: Sławomir Zasadowski
  • Nadzór nad treścią: Sławomir Zasadowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 803
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 grudnia 2008, godzina 16:50
  • Historia aktualizacji

  • 24 grudnia 2008, godzina 16:50 Aktualizacja danych