Szanowni Państwo !
Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP.
 

 


Siedziba:
Płock ul. Otolińska 10,
tel. 24 366 03 10,
024 364 70 30, fax 24 366 03 16,
BIP: www.straz.bip.ump.pl
adres e-mail: sekretariat@strazmiejska.plock.eu
strona www: www.strazmiejska.plock.eu

Komendant Straży Miejskiej - Konrad Guzanek


Zadania Straży Miejskiej

 • zapobieganie i interwencje w przypadku zakłócania porządku publicznego
 • utrzymanie ładu i czystości na terenie miasta
 • zapobieganie, wykrywanie, zgłaszanie wykroczeń (współpraca z policją)
 • informowanie właściwych władz i organów o mających miejsce awariach w sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowniczej
 • informowanie o uszkodzeniach nawierzchni ulic i ciągów pieszych
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
 • współdziałanie z innymi organami i udzielanie pomocy w akcjach ratowniczych
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta

Godziny pracy: całą dobę
tel. interwencyjny (czynny 24h) 986

Komendant Straży Miejskiej w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. od 14.00 do 15.00

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:54)
 • Osoba publikująca: Jolanta Głowacka
 • Nadzór nad treścią: Jolanta Głowacka
 • Ilość wyświetleń: 31 695
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji